App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat

Máy phát điện

Mô tả

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 0.9KW

Máy trần, giật nổ 

ü      Model: HY1200L

ü      Công suất liên tục/tối đa: 0.9/1.0Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 4.8L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 13h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 0.54 L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 4.3A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 450x370x395 (mm)

ü      Trọng lượng: 28 kg

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW

Máy trần, giật nổ

ü      Model: HY2500L

ü      Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 13L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.1L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 8.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 610x490x490 (mm)

ü      Trọng lượng: 44 kg 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.0KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: HY2500LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 13L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 22h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.1L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 8.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 610x490x490 (mm)

ü      Trọng lượng: 49 kg 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.5KW

Máy trần, giật nổ

ü      Model: HY3100L

ü      Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 13L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.3L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 10.4A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 610x490x490 (mm)

ü      Trọng lượng: 46 kg 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 2.5KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: HY3100LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 13L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.6 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 20h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.3L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 10.4 A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 610x490x490 (mm)

ü      Trọng lượng: 51 kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 4.0KW

Máy trần, giật nổ

ü      Model: HY6000L

ü      Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 25L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 23h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 2.2L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 16.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 670x540x560 (mm)

ü      Trọng lượng: 80 kg 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 4.0KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: HY6000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 25L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 23h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 2.2L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 16.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 670x540x560 (mm)

ü      Trọng lượng: 85 kg 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 5 KW

Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: HY6800FE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 12L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 8h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 2.5 L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 23.8A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 700x510x575 (mm)

ü      Trọng lượng: 69 kg

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 5 KW

Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: HY7000LE 

ü      Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 25L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1

ü      Thời gian chạy liên tục: 22h (50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 2.26 L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 20.8A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 670x548x560 (mm)

ü      Trọng lượng: 85 kg 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 6 KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: HY 9000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 25L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 19h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 3.0 L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 25A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 670x540x560 (mm)

ü      Trọng lượng: 86 kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 7.5 KW

Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: HY 11000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 7.5/8.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 30L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.4 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 12 h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 3.8  L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 30A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 730x560x600 (mm)

ü      Trọng lượng: 92 kg 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 8.5 KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: HY 12000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 8.5/9.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 28L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.5 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 4.3 L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 39.1A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 930x620x705 (mm)

ü      Trọng lượng: 172 kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN XĂNG 12 KW

Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: HY 14000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 12/13 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 30L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 2.3 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 12h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 4.8 L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 64A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 930x725x690 (mm)

ü      Trọng lượng: 172 kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 2.0 KW

Máy trần, đề nổ

ü      Model: DHY 2500LE 

ü      Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 14L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 0.75

ü      Thời gian chạy liên tục:  30 (50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu:  1.0 L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 7.8 A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 610x460x530(mm)

ü      Trọng lượng:  66Kg 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3.0 KW

 Máy trần, đề nổ

ü      Model: DHY 4000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 3.0/3.3 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 14L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 21h (50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.15L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 12.5A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 680x460x560 (mm)

ü      Trọng lượng: 68 Kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

 Máy trần, đề nổ

ü      Model: DHY 6000LE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 14L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 16h (50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.62 L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 21.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 720x480x600 (mm)

ü      Trọng lượng: 140 Kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Vỏ chống ồn, đề nổ

ü      Model: DHY 6000SE

ü      Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 15L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 18h (50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.65L/h (100%CS)

ü      Đầu ra: 21.7A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 920x520x740 (mm)

ü      Trọng lượng: 170 Kg

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 5.0 KW

Vỏ chống ồn, đề nổ

ü      Model: DHY 6000SE-3 (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 6.3/6.9 KVA

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 15L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.65 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 18h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 1.65L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 9A/400V/50Hz

ü      Kích thước: 920x520x740 (mm)

ü      Trọng lượng: 172 Kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 9.0 KW

 Máy trần, đề nổ

 

 

 

ü      Model: DHY 12000LE (1pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 9/10 KW

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 28L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 10h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 5.6L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 39.1A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 860x820x860 (mm)

ü      Trọng lượng: 200 Kg

      

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 11.3 KVA

 Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: DHY 12000LE-3 (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 11.3/12.5 KVA

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 28L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 1.7 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 10h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 5.6L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 16.3A/400V/50Hz

ü      Kích thước: 860x820x860 (mm)

ü      Trọng lượng: 200 Kg

      

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 12 KW

 Máy trần, đề nổ

 

ü      Model: DHY 14000LE (1 pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 12/13 KW

ü      Dung tích bình nhiên liệu: 32L

ü      Dung tích dầu bôi trơn: 2.3 L

ü      Thời gian chạy liên tục: 10h(50% CS)

ü      Tiêu hao nhiên liệu: 5.0L/h(100%CS)

ü      Đầu ra: 64A/230V/50Hz

ü      Kích thước: 890x690x880 (mm)

ü      Trọng lượng: 125 Kg

 

 

              MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 8KW với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 9KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 8/8.8 KW 

ü      Dòng điện/Điện thế:  35A/230V/ 50Hz 

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút  

ü      Bình nhiên liệu: 42 lít 

ü      Trọng lượng: 460 Kg 

ü      KT: 1500 x 760 x 1050 (mm) 

ü      Động cơ: Model: DG 380 

Số xi lanh: 3  

      Tiêu hao NL (50%/100%CS): 1.8/3.5L/h 

ü      Đầu phát: Model: 164C 

Công suất liên tục: 9.0 KVA 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 10KW với vỏ chống ồn đồng bộ

 

ü      Model: DHY11KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 10/11 KW 

ü      Dòng điện/Điện thế:  43A/230V/50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 640 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1170 (mm)

ü      Động cơ: Model: DG480

Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL(50%/100% CS): 2.2/4.2L/h

ü      Đầu phát: Model: 164D

Công suất liên tục: 10.8KVA

 

          

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 12KW với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY13KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 12/13 KW

ü      Dòng điện/Điện thế:  52A/230V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 680 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1170 (mm)

ü      Động cơ: Model: DG485

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS):  2.7/4.8 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184E

  • Công suất liên tục: 15KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 16KW với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY18KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 16/18 KW

ü      Dòng điện/Điện thế:  69.6A/230V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 710 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1170 (mm)

ü      Động cơ: Model: DG490

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 3.3/6.0 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184F

      Công suất liên tục: 18.5KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 20KW với vỏ chống ồn đồng bộ

 

ü      Model: DHY22KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KW

ü      Dòng điện/Điện thế:  87A/230V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 93 lít

ü      Trọng lượng: 880 Kg

ü      KT: 2220 x 950 x 1300 (mm)

ü      Động cơ: Model: DG4100

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 4.5/7.7 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184G

      Công suất liên tục: 21KVA

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 1PHA

Công suất 25KW với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY28KSEm

ü      Công suất liên tục/tối đa: 25/27.5 KW

ü      Dòng điện/Điện thế:  108.7A/230V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 93 lít

ü      Trọng lượng: 890 Kg

ü      KT: 2200 x 950 x 1300 (mm)

ü      Động cơ: Model: DG4102

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 5.2/9.3 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184H

      Công suất liên tục: 25KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 10KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 10KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 10/11 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  14A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 42 lít

ü      Trọng lượng: 480 Kg

ü      KT: 1500 x 760 x 1090 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY380

      Số xi lanh: 3

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 1.65/3.3L/h

ü      Đầu phát: Model: 164B

      Công suất liên tục: 11KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA 

Công suất 13 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 12KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 13/14 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  18A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 665 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1120(mm)

ü      Động cơ: Model: HY480

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100%CS): 2.24/4.48L/h

ü      Đầu phát: Model: 164C

      Công suất liên tục: 13.5KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 15KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 15KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 15/17 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  22A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 675 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1120(mm)

ü      Động cơ: Model: HY485

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100%CS): 2.52/5.04 L/h

ü      Đầu phát: Model: 164D

      Công suất liên tục: 16KVA


 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 20KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 22KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  29A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 77.5 lít

ü      Trọng lượng: 690 Kg

ü      KT: 1950 x 900 x 1120(mm)

ü      Động cơ: Model: HY490

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 3.13/6.3L/h

ü      Đầu phát: Model: 164E

      Công suất liên tục: 22.5 KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 25KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 25KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 25/28 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  36A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 93 lít

ü      Trọng lượng: 870 Kg

ü      KT: 2200 x 950 x 1250(mm)

ü      Động cơ: Model: HY4100

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 3.92/7.84 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184F

      Công suất liên tục: 27.5KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 31KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 34KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 31/34 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  45A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 93 lít

ü      Trọng lượng: 1000 Kg

ü      KT: 2200 x 950 x 1250(mm)

ü      Động cơ: Model: HY4102

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 4.7/9.5 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184G

      Công suất liên tục: 31.3KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 40KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 45KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 40/44 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  58A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 93 lít

ü      Trọng lượng: 1045 Kg

ü      KT: 2200 x 950 x 1320 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY4105

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 5.42/10.84 L/h

ü      Đầu phát: Model: 184J

      Công suất liên tục: 43 KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 50 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ 

ü      Model: DHY 55KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 50/55 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  72A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 180 lít

ü      Trọng lượng: 1300 Kg

ü      KT: 2500 x 950 x 1520 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY4105ZD

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 8.2/17 L/h

ü      Đầu phát: Model: 224D

      Công suất liên tục: 50KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 55KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 60KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 55/60 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  78A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 180 lít

ü      Trọng lượng: 1300 Kg

ü      KT: 2500 x 950 x 1520 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY4105ZD

      Số xi lanh: 4

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 8.4/16.8L/h

ü      Đầu phát: Model: 224E

      Công suất liên tục: 60 KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 70 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 80KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 70/77 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế: 102A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 245 lít

ü      Trọng lượng: 1490 Kg

ü      KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY4M3L-D

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50%/100% CS): 8.6/15.3L/h

ü      Đầu phát: Model: 224F

      Công suất liên tục: 75KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 82 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 90KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 82/90 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  118A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 245 lít

ü      Trọng lượng: 1530 Kg

ü      KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY4M3L-D

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50%/100% CS):9.8/19.6 L/h

ü      Đầu phát: Model: 224G

      Công suất liên tục: 85 KVA

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 100KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 110KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 100/110 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  147A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 250 lít

ü      Trọng lượng: 1960 Kg

ü      KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY6A3L-DA

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50/100% CS): 12.7/23.0 L/h

ü      Đầu phát: Model: 274C

      Công suất liên tục: 100KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 109KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 120 KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 109/120 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  160A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 250 lít

ü      Trọng lượng: 2020 Kg

ü      KT: 3400 x 1000 x 1700 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY6A3L-DA

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50/100% CS): 16.0/31.8 L/h

ü      Đầu phát: Model: 274D

      Công suất liên tục: 114 KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 145 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 160KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 145/160 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  213A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 320 lít

ü      Trọng lượng: 2160Kg

ü      KT: 3550 x 1100 x 1820(mm)

ü      Động cơ: Model: HY6M3L-DA

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50/100% CS): 20.5/41 L/h

ü      Đầu phát: Model: 274F

      Công suất liên tục: 160 KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 182KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 200KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 182/200 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  267A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 510 lít

ü      Trọng lượng: 2735 Kg

ü      KT: 3900×1350×2000 (mm)

ü      Động cơ: Model:  HY6H4L-D

      Số xi lanh: 6

      Tiêu hao NL (50/100% CS): 26.5/52.9 L/h

ü      Đầu phát: Model: 274H

      Công suất liên tục: 200 KVA

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA

Công suất 227 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

ü      Model: DHY 250KSE (3pha)

ü      Công suất liên tục/tối đa: 227/250 KVA

ü      Dòng điện/Điện thế:  335A/400V/ 50Hz

ü      Tốc độ quay: 1500 vòng/phút

ü      Bình nhiên liệu: 510 lít

ü      Trọng lượng: 2875 Kg

ü      KT: 3900×1350×2000 (mm)

ü      Động cơ: Model: HY6S4L-DA

    Số xi lanh: 6

    Tiêu hao N.Liệu (50-100% CS): 29-58 L/h

P Đầu phát: Model: 274J

    Công suất liên tục: 225KVA

{关键字}

App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat