App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat

Ca nô du lịch hoạt động vùng biển đảo

Chiều dài 7.8m

Chiều rộng : 2.25m

Chiều cao mạn : 1.4m

Sức chở : 20 người

Lắp máy gắn ngoài 150-200HP

{关键字}

App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat