App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat

Ca nô vỏ composite sử dụng cho việc tuần tra, chở khách du lịch trên sông hồ, ven biển,

Kích thước cơ bản 6.25m x 2.2m x 0.9m

Sức chở 14 người

Lắp 01 máy gắn ngoài Yamaha 100HP - 150HP

{关键字}

{关键字}

 

App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat