App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat

Canô composite FRP

L x B x H = 5.2m x 0.75m x 0.63m

Cano composite  5.2m sức chở 8 người

 

App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat