App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat

Ca nô composite cao tốc, sức chở 18 khách

Chiều dài 8.65m, rộng 2.83m

Ca nô chạy có độ ổn định cao, khả năng chống chìm

Sử dụng động cơ diesel hoặc động cơ xăng gắn ngoài.

Đạt tốc độ cao 34-36 hải lý/h

 

Ca nô mui bạt

{关键字}

App tool Baccarat-Chơi thử Baccarat